Obchodní podmínky

Společnost Ta Greta nabízí zhotovení módní fotografie, portrétní fotografie, fototesty pro modelingové agentury, svatební fotografie, reklamní fotografie, propagační fotografie pro sociální sítě, párové a rodinné fotografie, dokumentární a reportážní fotografie. Stejně tak nabízí kompletní reklamní produkci včetně videa.

Objednávka služeb
Objednat se můžete e-mailem, zprávou na Instagramu @tagreta_photography nebo kontaktním formulářem zde na stránkách. Objednáním se zavazujete, že jste se seznámili s obchodními podmínkami a s ceníkem služeb. Termín je platný, až po zpětném potvrzení zhotovitelem.

Cena služeb a její splatnost
Individuální kalkulace zpracovávám zejména v případě fotografování akcí a eventů, podle rozsahu a požadavků zákazníka nebo pro zákazníky, s kterými pravidelně spolupracuji. Cena za fotografování je splatná ihned po skončení fotografování.

Délka zálohy fotografických dat
Neupravené fotografie zálohuji do doby, než je hotová zakázka předána. Upravené formáty JPEG uchovávám po dobu 3 měsíců. V případě svatebních fotografií je to 1 rok.

Termín dodání
Standardní doba dodání fotografií je 14 dnů od pořízení nebo od výběru náhledových snímků k retuši.  U větší produkce je termín dodání individuální a předem schválený od zadavatele.

Postprodukce/retuše
Všechny fotografie jsou retušovány na profesionální úrovni v kreativním programu Adobe Photoshop.

Formát fotografií
Upravené fotografie posílám přes internetová uložiště. Po 7 dnech od uložení není odkaz aktivní a je třeba požádat o opětovné zaslání. Soubory formátu RAW neposkytuji, stejně tak neodevzdávám ani
neupravené fotografie ve formátu JPEG.

Reklamace
Reklamace na hotové fotografie musí být uplatněna písemnou formou, neprodleně po zjištění vady, a to do 3 dnů od odevzdání zakázky (stažení z inetrnetového úložiště). Fotograf nemá odpovědnost za špatně odvedenou práci vizážistky či kadeřnice, jejichž služby si zajistil sám. Důvodem reklamace také není rozdílné subjektivní posouzení finální postprodukce fotografií zákazníkem.

Jiná ujednání
Zákazník nabývá k fotografiím vlastnická práva (nikoliv autorská, která náleží fotografovi). Není dovoleno využívat fotografie ke komerčním účelům, propagaci či prodeji třetí straně (bez předešlého písemného souhlasu). Finální autorské fotografie není dovoleno dodatečně upravovat a prezentovat je jako dílo fotografa.

Ochrana osobních údajů a dat
S objednávkou služeb dáváte svolení ke zveřejnění vašich fotografií nebo videí do mého portfolia na webových stránkách a ve firemním profilu na sociálních sítích. Naopak nesouhlas se zařazením do portfolia je možné uvést po písemné (taktéž i e-mailové) domluvě.
Nakládání s vašimi osobními údaji upravuje směrnice o GDPR (General Data Protection Regulation) dle nařízení (EU) 2016/679 .